Persbericht

CITADEL: Over hoe overheidsadministraties zich kunnen transformeren teneinde meer efficiënte, inclusieve en op de burger gerichte digitale diensten aan te bieden, waarbij de burger actief in het proces betrokken wordt.